Pistolskyting

Pistolskyting på blink kan være en hobby, eller det kan være en konkurranseidrett. Det er opp til deltakerne selv hvor hardt de vil trene, og hvor høye ambisjoner de har.

Konkurranser på klubbnivå er mest vennskapelige og morsomme, men de aller beste melder seg på nasjonale konkurranser, eller får sjansen til å konkurrere på internasjonalt nivå. Under konkurranser blir skytterne delt inn i forskjellige klasser. Dermed konkurrerer man alltid mot skyttere på tilnærmet samme nivå. Det arrangeres klubbmesterskap, åpne stevner, distriktsmesterskap og norgesmesterskap.

Det brukes mange ulike pistoltyper når det konkurreres, og derfor deles konkurransene også inn i mange grener. I baneskyting konkurreres det både med fripistol, luftpistol, standardpistol, silhuettpistol, finpistol og grovpistol. Norges Skytterforbund arrangerer også konkurranser i hurtigpistol og feltskyting i terrengløype. Når det skytes på bane, foregår skytingen stående, og våpenet skal holdes med én hånd. I feltskyting kan det også skytes i liggende eller knestående stilling. Det skytes alltid 60 skudd på blinken, eventuelt 10 ekstra skudd i finaler. Alle treffsoner på blinken deles i ti, inkludert blinken. Høyeste mulige poeng er 10,9. Innen feltskyting kan det også konkurreres i praktisk skyting, det vil si konkurranser der man prøver å etterligne en realistisk kampsituasjon.

Pistolskyting krever god konsentrasjon og evne til å fokusere. Det mentale er faktisk viktigere enn det fysiske, for sporten krever ikke fysisk styrke. Man må derimot ha evnen til å holde våpenet rolig, så det er en fordel å være stø på hånden. Konkurranseskyting på blink er både utfordrende og spennende.