Våpenlisens

Søknad om ervervstillatelse for våpen skal leveres til politiet der man bor. Loven sier at alle som skaffer seg våpen i Norge, må dokumentere at de har behov for våpenet de søker om å erverve. Man får ikke ervervstillatelse uten slik dokumentasjon.

Dersom man skal skaffe våpen til jakt, må man være registrert i Jegerregisteret. Hvis man skal skaffe et våpen til øvelsesskyting eller konkurranser, må man være aktivt medlem av en skytterklubb, og man må legge ved dokumentasjon på dette. Klubben må bekrefte at man er aktivt medlem.

Dersom man eier et våpen allerede, og ønsker å erverve flere våpen, må man dokumentere behovet på samme måte som ved ervervelse av det første våpenet. Hvis man trenger flere våpen til konkurranseidrett, man må også bevise at man er en aktiv skytter. Dette gjør man ved å legge ved en oversikt over stevner og treninger man har deltatt på. Søkerne må betale fullt gebyr første gang de kjøper våpen, men ved kjøp av flere våpen, reduseres gebyret.

Softgun kan kjøpes av alle over 18 år, uten å søke om tillatelse. Dersom man er under 18 år, må man ha politiets samtykke, og være medlem av en klubb som er tilknyttet Norsk softgunklubb